2023. június  03., szombat, Klotild
   
Bibliográfia

Csíksomlyó, a kegyhely. A pünkösdi búcsú. Csíkszereda, s. a.
Kristó András: Beszélő tájak. Székelyudvarhely, s.a.
Székely László: Csíki áhítat. Budapest, s.a.
Székelyföld írásban és képekben. Szerk. Dávid József. Budapest, 1941.
Kristó András: Természeti emlékeink és a természetvédelem legsürgősebb feladatai Csíkban. IN: A Csíki Székely Múzeum Közleményei 1956. Csíkszereda, 1957. P.59-71.
Hargita megye természetes gyógytényezői. Csíkszereda, 1974.
Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok 1. kötet. Bukarest, 1977.
Vámszer Géza: Életforma és anyagi műveltség. Bukarest, 1977.
Dávid László: A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei. Bukarest, 1981.
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. Békéscsaba, 1982.
Gaali Zoltán: A székely ősvárak története, mondája és legendája 1. kötet. Budapest, 1993.
Dr. Endes Miklós: Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. Budapest, 1994.
P. Boros Fortunát: Csíksomlyó a kegyhely. Csíkszereda, 1994.
Gyöngyössy János: Székelyföldi vártemplomok. Budapest, 1995.
Dávid István: Műemlék orgonák Erdélyben. Kolozsvár, 1996.
Entz Géza: Erdély építészete a 14-16. században. Kolozsvár, 1996.
Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek 1. kötet. Kolozsvár, 1996.
Soós Sándor: Csíksomlyó. Szentendre, 1996.
Vofkori László: Székelyföld útikönyve. 1. kötet. Budapest, 1998.
Vofkori László: Székelyföld útikönyve 2. kötet. Budapest, 1998.
Muckenhaupt Erzsébet: A csíksomlyói ferences könyvtár kincsei. Budapest-Kolozsvár, 1999.
A LXX. éves Csíki Székely Múzeum Emlékkönyve. Csíkszereda, 2000
P. Benedek Fidél: Csíksomlyó. Kolozsvár, 2000.
Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a XX. század végén 2. kötet. Csík-, Kászon- és Gyergyószék. Budapest, 2000.
Váradi Péter Pál: Erdély, Székelyföld, Gyergyó és vidéke. Veszprém, 2000.
A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely. Csíkszereda, 2001.
Kőnig Frigyes: Várak és erődítmények a Kárpát-medencében. Budapest, 2001.
Magyar Katolikus Lexikon VI. Budapest, 2001.
A Csíksomlyói Kegytemplom és Kolostor. Csíkszereda, 2002.
Csíkmegye ásványos forrásai és fürdői. IN: Vitos Mózes: Csíkmegyei füzetek I. Csíkszereda, 2002. 269-343.
Székelyföldi freskók a teljesség igényével. Budapest, 2002.
Vitos Mózes: Csikmegyei füzetek: Adatok Csikmegye leirásához és történetéhez 1. kötet. Csíkszereda, 2002.
A Hargita-hegység és környéke ásványvizes fürdői. Szerk. Jánosi Csaba, Péter Éva. Csíkszereda, 2003.
A Csíki Székely Múzeum gyűjteményei. Csíkszereda, 2004.
Zsigmond Enikő: Csíki-havasok és Gyimes völgye. Csíkszereda, 2004.
Jánosi Csaba – Péter Éva – Jánosi Kincső: Székelyföldi fürdők. IN: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005. Szerk. Murányi János. Csíkszereda, 2005. 583-596.
Dr. Nagy András: Városkép és ami hozzá tartozik. Csíkszereda, 2006.
Jánosi Csaba – Péter Éva – Berszán József – Jánosi Kincső: Az Alcsíki- és Kászoni-medence ásványvizei és gázömlései. IN: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2006. Szerk. Murányi János. Csíkszereda, 2006
Udvarhelyszéki műemléktemplomok. Székelyudvarhely, 2006.
Vámszer Géza: Csík vármegye településtörténete. Csíkszereda, 2007.
Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes története. Békéscsaba, 2007.
Vofkori László: Utazások Székelyföldön. Csíkszereda, 2007.
P. Benedek Fidél: Ferences kolostorok és templomok. Csíkszereda, 2008.
Pivárcsi István: Székelyföldi legendárium. Budapest, 2008.
Botár István: Kövek, falak, templomok. Csíkszereda, 2009.
Székelyföld borvizei. Csíkszereda, 2009.
Tivai Nagy Imre: Emlékezés régi csíkiakról. Csíkszereda, 2009. Horváth Zoltán György: Erdély legszebb középkori templomai. Budapest, 2009.
Karczag Ákos: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2010.
Bicsok Zoltán, Orbán Zsolt: „Isten segedelmével udvaromat megépítettem...". Történelmi családok kastélyai Erdélyben. Csíkszereda, 2011.
Székelyföldi legendárium. Székelyudvarhely, 2012.
András Ignác: Kászonszék népi gyógyászata. Kolozsvár, 2013.
Jánosi Csaba-Berszán József-Péter Éva: Székelyföld fürdői, Csíkszereda, 2013