2024. július  12., péntek, Izabella
   
Lucs-tőzegláp
Lucs-tőzegláp

A Dél-Hargita vulkáni kúpjában, a Szentimrei Bödös és a Tolvajostető között, 1080 m magasságban alakult ki Erdély legnagyobb tőzeglápja, a Lucs.

Története

A Lucs-tőzegláp egy volt krátertó lassú feltöltődésével jött létre az évezredek folyamán. A kb. 4,5 m vastagságú tőzeg-láp a Mohoshoz hasonlóan ritka jégkorszakbeli maradványnövényeket őriz. A reliktumok között legnevezetesebb az apró vagy pici nyír (Betula nana), melynek itt található a legdélibb előfordulási pontja az egész világon. De megtalálható itt a tőzegmoha (Sphagnum fajok), a kereklevelű harmatfű (Drosera rotundifolia), a hüvelyes gyapjúsás (Eriophorum vaginatum), mámorka (Empetrum nigrum), a tőzegibolya (Viola epipsila), a tőzegáfonya, a tőzegrozmaring, a vörös és feketeáfonya. A süppedős tőzegmohával borított vizenyős, lucsos talaj utalhat a láp elnevezésére. Más vélemények szerint a lápon található erdei-fenyő állomány, melyet a helybeliek luc-fenyőnek hívnak, adta a Lúcsos elnevezését.
Két patak ered a Lucsosból. A Kormos pataka összegyűjti és délnyugaton vezeti le a láp vizét Erdővidék felé, a Nagyos-pataka keleten vezeti le a vizet Csíkszentkirály felé.
A területen található ritkaságok védelme érdekében a lápot és a környező hegyoldalakat 1955-ben természetvédelmi területté nyilvánították. A tulajdonképpeni rezervátum területe 273 ha, ebből a láp 120 ha.

FORRÁSOK

Kristó András: Természeti emlékeink és a természetvédelem legsürgősebb feladatai Csíkban. IN: A Csíki Székely Múzeum Közleményei 1956. Csíkszereda, 1957. P.59-71.
Máthé István-Balázs Enikő-Tóthmérész Béla-Urák István: A Mohos és a Lucs tőzeglápok futóbogár-faunájának összehasonlító vizsgálata. IN: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2006. Szerk. Murányi János. Csíkszereda, 2005. p. 451-462.
Urák István-Máthé István: A Lucs–tőzegláp pókjainak (arachnida:araneae) faunisztikai és ökológiai vizsgálata. IN: Acta Siculica. Sepsiszentgyörgy, 2013. p. 59-74.

Természetvédelmi területek | Mocsarak, lápok | Alcsík: Csíkszentkirály | Alcsík