2024. július  12., péntek, Izabella
   
Kászonfürdő
Kászonfürdő

A Bor pataka völgyében, Kászonjakabfalva keleti határában, a településtől 4 km-re található Kászonfürdő.

Története

A Balázsi család tulajdonába tartozó Kászonfürdőt már az 1800-as évek elején említik korabeli írások, mint virágzó fürdőtelepet, ahol fürdőház és vendégszobák álltak a betegek rendelkezésére. Hankó Vilmos szerint „Egy csendes oázis ez a fürdő, hová nem hat el a nyüzsgő sokaság idegbontó zaja. A völgy csupán csak a természet zajától hangos, ezek a hangok azonban jól esnek, éltetnek, a kászoni fürdőn az embernek igazán madárdal az ébresztője, patak csobogása, erdő zúgása az altatója". Társasági, kulturális élet is zajlott a fürdőn. András Ignác kászoni helytörténész, néprajzkutató a Kászonszék népi gyógyászata c. könyvében a Petőfi Sándor halálának évfordulója alkalmából rendezett ünnnepségeket említi, melyeket 1899-1908 között rendeztek a fürdővendégeknek.
A telepen található források köré hamarabb kialakult a fürdő, mint a palackozóállomás. A Salutaris-forrás vizét Balázsi S. Lajos kezdte el palackozni 1890-ben. 1922 és 1944 között az új tulajdonos, Apor Péter felújította a fürdőt, melegvizes kabinokat építetett a medence mellé, rendbehozta a Balázsiak féle vendégfogadót. Az államosítás után a kászonjakabfalvi fürdő a többi kászoni fürdőhöz hasonlóan tönkrement, csak az 1990-ig működő töltőállomás munkásai használták. Jelenlegi tulajdonosa a felújítását tervezi.

Kászonfürdő közelében található a Veresszéki borvíztelep, régen a két helyet fenyősorral szegezett sétány kötötte össze.

Leírása

A Salutaris-forrás köré épült fürdőtelep messze földön híres volt a „görvélykorban" (skrofulózis) szenvedő betegek kezelésében. Orbán Balázs Székelyföld leírása c. művében így ír erről: „E fürdő egyike legnevezetesebb gyógyforrásainknak, s főként a korunkban fájdalom igen elharapódzott görvélykorban (scrophulás bajok) csudaszerű gyógyhatással bir, sőt ez irányban ható egyedüli gyógyforrásunk".

FORRÁSOK

Hankó Vilmos: Székelyföld. Budapest, 1993.

Vitos Mózes: Csikmegyei füzetek: Adatok Csikmegye leirásához és történetéhez 1. kötet. Csíkszereda, 2002.

Vofkori László: Utazások Székelyföldön. Csíkszereda, 2007.

Székelyföld borvizei. Csíkszereda, 2009.

András Ignác: Kászonszék népi gyógyászata. Kolozsvár, 2013.

Jánosi Csaba-Berszán József-Péter Éva: Székelyföld fürdői. Csíkszereda, 2013.

https://mek.oszk.hu/04800/04804/html/84.html


FOTÓ

András Ignác gyűjteménye

András Ignác gyűjteménye

András Ignác gyűjteménye

András Ignác gyűjteménye

András Ignác gyűjteménye

Népi fürdők | Kászon: Kászonjakabfalva | Alcsík