2024. május  18., szombat, Erik
   
Csíklázárfalva borvízforrásai
Csíklázárfalva borvízforrásai

A Kis- és Nagyharam vulkáni kúpok lábánál, a Hi-, Tusnád-, Sugó- és Büdöspatakok völgyében, valamint a patakok által közrezárt hegyhátakon törnek fel Csíklázárfalva ásványos forrásai.

Története

Lázárfalva a térség borvízekben leggazdagabb települése, ásványos forrásai, mofettái, gyógyfürdője már régen ismert és igen kedvelt volt a helyiek és a környéken élők körében. Írásos források már a XVII. századtól említik Fortyogófürdő, a mai Nyírfürdő áldásos hatását. A több mint negyven forrás a településen levő patakok (Hi, Tusnád, Sugó, Büdös) völgyében, és az ezek által közrezárt hegyhátakon (Borvíztető, Nagyverem, Sugó pusztája) törnek fel, nagy részük foglalatlan, természetes állapotában található. Sok esetben a magánterületen levő forrás a terület tulajdonosának a nevét viseli: Nagy Béláé, Antaloké, Karácsonyé. A Borvíztető alatt található Nyírfürdőt tápláló forrás vizét Dr. Bélteky Zsigmond elemeztette először 1818-ban, majd 1820-ban Pataki Sámuel és 1832-ben Osann E. is elvégezte a vizsgálatokat. A mellette levő Dögösöké nevezetű forrást a helyiek ivóviznek használták. A két borvíz vegyi összetétele azonos, kalcium hidrogénkarbonátos típusú víz. Gyakrabban használt források még a Hi-pataka völgyében található Nagyborvíz, Borhozvaló, Cigányborvíz, Nagy Béláé. A Dögösöké forrás a helyi hagyomány szerint onnan kapta a nevét, hogy némelyek, a „dögök" nem mentek fel a tőle nem messze található Nagyborvíz forráshoz, hanem a könnyebben megközelíthető Dögösöké kútat választották. A küpübe foglalt Nagyborvíz Lázárfalva legismertebb forrása, típusa kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos ásványvíz. A helyiek savtúltengésre, vérnyomás és bélpanaszok kezelésésére használták.

Jellegzetessége

A lázárfalvi borvízek változatos vegyi összetételűek, többnyire kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típusúak, de megtalálhatóak a kalcium-hidrogénkarbonátos, magnézium-kalcium-hidrogénkarbonátos és nátrium-magnézium-kalcium-hidrogénkarbonátos típusú vizek is.

FORRÁSOK

Hargita megye természetes gyógytényezői. Csíkszereda, 1974.
Csíki Zöld Füzetek: Csíkszereda, 1995./1.
Jánosi Csaba – Péter Éva – Berszán József – Jánosi Kincső: Az Alcsíki- és Kászoni-medence ásványvizei és gázömlései. IN: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2006. Szerk. Murányi János. Csíkszereda, 2006. 343-356.
Székelyföld borvizei. Csíkszereda. Polgár-Társ Alapítvány - Csíki Természetjáró és Természevédő Egyesület, 2009.

Székelyföldi mofettás könyv. Sepsiszentgyörgy, Háromszék Vármegye Kiadó, 2017.

Borvizek | Alcsík: Lázárfalva