2022. június  30., csütörtök, Pál
   
Csíksomlyói borvízforrás
Csíksomlyói borvízforrás

A csíksomlyói borvízforrás, a Kissomlyó-hegy északnyugati lábánál, a Lok-patak völgyében található.

Története

A csíksomlyói Ferences kolostor mögötti réten fakadó forrás, a lakosság kedvelt savanyú ásványvize, vulkáni utóműködés eredményeként jött létre.

Fellobogó vízbősége és gazdag forrása miatt, Benkő Károly 1853-ban “lobogó víz”-nek nevezte.

Imets Fülöp Jákó tanár, a Csíksomlyói Római Katolikus Gimnázium egykori igazgatója, a Székelyföld című lap 1883. november-decemberi számaiban így ír a somlyói borvízről:

A somlyói szerzetesek a Somlyó nyugati tövében s részben saját területükön fekvő ásványos forrásra figyelmüket kiterjesztették. “

Vitos Mózes pap, helytörténész a Csikmegyei füzetek: Adatok Csikmegye leírásához és történetéhez című könyvében a következőket írja a csíksomlyói ásványvízről:

Isten e kézzelfogható adománya, a természet e kincse, melyet a csíki főmuzsák gyermekeinek különös kedvezményképpen nyujt oly pazar bőkezüséggel, egy csinos kőküpüben van felfogva, melyet a csikszentkirályi kőfaragók egy darab kőből készitettek volt egy öl hosszu, vagy mély és egy fél öl átméretü nagyságban. E kőküpün a következő sokatmondó chronostichon olvasható:

Rég fa VaLék. DarVas VenánCz VáLtoztata KőVé,

Már Vigan Lobogok, hogy kIkI VágygyaL Igyék!

A chronostichon betüi az 1839. évet adják.

Kettős válujának elsőjén pedig, melyben a forrásnak a kőküpü oldalcsatornáján kicsorgó vize fel van fogva, ezen vers állott:

Szomjas merits, vagy igyál, im jó és friss vagyok itt is.

A második vagy alsó válasz ez:

A barmok s madarak szomjukat üzik el itt.

Alá volt irva:

Bodó Benjamin Sz.-Ferenczes.”

Ugyan e gazdag viztartalommal biró forrás vize csatornákon mintegy 20 méternyire le volt vezetve az uszodába.”

Imets Fülöp Jákó feljegyzése szerint, Darvas Vénácz ferenczes szerzetes, zárdafőnök, a bővízű forrást, cserefából készített, két-két szakaszos vályúba vezettette. Ezt a válút negyven éven át használták

Leírása

A csíki székelyek egyik megélhetőségi lehetősége, a somlyói borvíz házhozszállítása volt. Már a 19. század végén, a megrendelőknek, mázatlan cserépkorsókban szállították házhoz a kedvelt savanyúvizet. Hagyományos tehénfogattal indultak minden reggel a városba, a szekéren két szinten sorba helyezték el a borvízzel teli korsókat.

A Csíki Lapok 1902. október 15-i számában olvasható:

Szeredába hordja naponta szekérszámra számtalan korsóval a kellemes és bő forrás vizét egy vállalkozó, hol valóban nagy szükséget pótol, mert itt az ívóvíz általában rossz, legtöbbnyire meszes. Aki a somlyói vizet megszokja, alig nélkülözheti.”

Az egyre növekvő város igényeinek kielégítésére, a borvízfuvarozást is modernizálni kellett, így a lassú tehénfogatot a gyorsabb lófogat váltotta fel. A szeredaiak által oly nagyon kedvelt borvizet évtizedeken át fogatok szállították.

A késöbbi időkben a forrást tetőszerkezettel látták el, hogy védjék az időjárás hatásaitól.

Napjainkban, a szépen felújíttott borvízforrás és rendezett környéke fogadja az oda látogatókat.

A csíksomlyói borvíz, a csíkszeredaiak által ma is közkedvelt asztali ásványvíz.

Jellegzetessége

Bikarbonátos, vasas, sós, kálciumos, magnéziumos, szénsavas, hypotoniás ásványvíz.

Összetétele

Az 1957-es mintavétel idején a víz vegyi összetétele a következő:

Összetétele

mg

Klór

183,00 mg/l

Bróm

0,05 mg/l

Nitrát

2,20 mg/l

Hidrokarbonát

1845,20 mg/l

Nátrium

603,50 mg/l

Kálium

23,00 mg/l

Lítium

0,30 mg/l

Ammónia

0,70 mg/l

Kálcium

92,60 mg/l

Magnézium

41,30 mg/l

Vas

14,20 mg/l

Metakovasav

88,00 mg/l

Metaborsav

36,50 mg/l

Amin

0,10 mg/l

Szabad széndioxid

1907.20 mg/l

Ásványtartalom

 

4837.85 mg/l

Gyógyhatása

Az ásványvíz, ivókúra formájában kiválóan alkalmas: savtúltengéses, gyomorbántalmak és emésztési zavarok kezelésére.

Kezelési javallatok

Ivóvízként a következő betegségek kezelésére használható:

  • savhiányos gyomorgyulladás
  • hypotoniás dyspepsia
  • diurétikus kezelés
  • másodlagos vérszegénység
FORRÁSOK

Hargita megye természetes gyógytényezői. Csíkszereda, 1974.

Zsigmond Enikő: Csíki-havasok. Csíkszereda, 1999.

Vitos Mózes: Csikmegyei füzetek: Adatok Csikmegye leirásához és történetéhez 1. kötet. Csíkszereda, 2002.

Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes története. Békéscsaba, 2007.

Borvízek | Csík: Csíksomlyó (Csíkszereda)