2024. július  12., péntek, Izabella
   
Csíksomlyói Nepomuki Szent János-kápolna
Csíksomlyói Nepomuki Szent János-kápolna

A Nepomuki Szent János-kápolna Csíksomlyón a kegytemplom és kolostor előtti tér bal oldalán, Csíkszék egykori székháza közelében található.

Története

A kápolnát 1767-ben püspöki engedéllyel Salamon Imre a kolostor gondnoka, saját költségén építtette és az utazók védőszentje Nepomuki Szent János tiszteletére szentelték fel.

Az első kápolna a gótikus templom bejáratánál állt, amelyet a barokk templom építésekor lebontottak, helyén a Nepomuki Szent János szobrát helyezték el.

Mivel a csíksomlyói pünkösdi búcsúra érkező zarándokok nem fértek be a templomba, ezért Bajtay János József püspöktől engedélyt kértek a kápolna újraépítésére, amelyet 1770. május 27-én Szeredai Antal püspöki helynök jóváhagyott.

A kápolnát 1821-ben a somlyói konvent építtette újra a kegytemplom homlokzatával szembeni üres telekre, ahol 1828-1838. között felépítették Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek Székházát is. A kápolna nagyon megnehezítette a bejáratot, a széki elöljárók kérték az épület elköltöztetését, magukra vállalva az átépítéssel járó költségeket.

Többszöri elutasítás után 1830-ban a káptalan jóváhagyta a kápolna elköltöztetését. 1838-ban Csíkszék költségén felépíttették az új Nepomuki Szent János-kápolnát, amely napjainkban a kegytemplomtól délnyugatra található.

Régen a ferencesek a kerítőfalba épített kápolnánál fogadták a pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat, erre szolgált a homlokzati szószék.

Leírása

A Csíksomlyói Nepomuki Szent János-kápolna hossza 4, 44 méter, szélessége 3,27 méter.

A kápolnát 1921-ben és 1928-ban restaurálták, belsejét újrafestették új oltárt és új szószéket helyeztek el benne. Az oltárra a megkopott Szent János-szobor helyébe Szent Erzsébet-képet festettek.

Homlokzatán az 1817-es évszám olvasható.

A Nepomuki Szent János-kápolna mellett található az 1567. május 17-iki Tolvajos-tetői csata emlékoszlopa, amelyen az alábbi felirat olvasható:

Emlékére azon győzelemnek, melyet 1567 Pünkösd szombatján ezen helyen nyert ifjabb János Zsigmond király hada ellen az maga szent Hitét védelmező székely nép.”

Báró Henter Antal Udvarhelyszék főkirilybírája által készíttetett emlékoszlopot 1870. körül Simon Jukundián provinciális hozatta Csíksomlyóra.

FORRÁSOK

Dr. P. Boros Fortunát: Csíksomlyó a kegyhely. Csíkszereda, 1994.

Dr. Endes Miklós: Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. Budapest, 1994.

Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek. Kolozsvár, 1996.

Vofkori László: Székelyföld útikönyve 2. kötet. Budapest, 1998.

Miklós József: Csíki Lexikon. Csíkszereda, 2004.

Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes története. Bákéscsaba, 2007.

Kápolnák | Emlékoszlopok | Egyház, vallás | Csík: Csíksomlyó (Csíkszereda)