2023. február  04., szombat, Csenge
   
Madéfalva temploma
Madéfalva temploma
Története

A település neve valószínűleg az Amadé személynévből alakult ki, az 1330-as években már lakott település lehetett.
Saját temploma nem volt, 1911-ig a csíkrákosi Kisboldogasszony egyházközség filiája. A mostani temető helyén 1739-1743 között kápolna épült, melyet Szent Anna tiszteletére szenteltek fel. A kápolnát több alkalommal javították, az 1900-as évek elejére azonban nagyon tönkrement az épület, melyet végül 1940-ben lebontottak.
Madéfalva jelenlegi templomának alapkövét 1913. július 27-én tették le Bálint Lajos főesperes-plébános jelenlétében. Az építkezés Bíró Ferenc plébános szolgálata alatt történt. A templomot 1923-ban szentelte fel gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök Jézus Szíve tiszteletére. 2005-ben a település neves szülöttének, Zöld Péternek állítattak szobrot a templomkertben, majd 2006-ban egy nagy, fából készült Jézus Szíve szobrot is felállítottak.
Madéfalván 1910-ben épült fel a papilak, 1939-ben kántori lakást építettek a helyiek.
1991-ben Balázs György plébános a hívek adományából megvásárolta a termelőszövetkezet mérnöki lakását, melyben kápolnát alakítottak ki. A kápolna a vonatállomás környékén élő közösséget szolgálta ki, 1995-ben szentelték fel Szent Anna tiszteletére. A kápolna a 2000-es évekre tönkrement, ezért lebontották és 2012-2017 között újjáépítették. Az új, Szent Anna kápolnát 2017 júliusában szentelte fel Tamás József segédpüspök.

FORRÁSOK

Szentes Gábor-Szentes Szidónia: Madéfalva hagyatéka. Kolozsvár, 2005.

https://ersekseg.ro/hu/templom/1098

 

 

 

Vártemplomok, templomok | Középcsík: Madéfalva | Középcsík