2024. július  12., péntek, Izabella
   
Kászonújfalvi kápolna
Kászonújfalvi kápolna

A Nyerges-tetőről Kászonok felé leereszkedve legelőször Kászonújfaluba érünk be. A köszégközponttól 6 km fekvő Kászonújfalu a legfiatalabb a Kászonszéket alkotó öt település közül. Nagykászon egyházközségének filiálája volt 1701-ig, amikor három helyi lakos  Kovács Miklós, Szabó Miklós és Tima Mikós kis fakápolnát épített a település Ajnád nevezetű tízesében. A település ekkor lett önálló egyházközség, a kápolna helyén épült fel 1792-ben a Szent Miklós-templom.

Kászonújfaluba érkezve látható a falu fölé emelkedő kápolna, mely 1886-ban készült el. A dombon emelkedő kápolnát temető öleli körül, melynek központi keresztjén az 1774-es évszám olvasható. A temetőbe és a kápolnához faragott kapun lehet bemenni, melyet Csúcs Péter készített. A nagy kapu fölött: „Fogadjatok magatok közé, hazajöttem”, míg a kis kapu fölött: „Hozzátok jöttünk, rólatok emlékezünk, értetek imádkozunk - 1994” felirat olvasható. A Nagyboldogasszony tisztelétére felszentelt kápolna oltárképe Szűz Mária mennybemenetelét ábrázolja. A képen látható 1742-es évszám arra enged közetkeztetni, hogy már régebben állhatott ezen a helyen egy kis fakápolna.

A temető fejfái, sírkövei őrzik a település múltját, a temető kertjében több Kászonájfalu közösségéért hosszú ideig munkálkodó pap sírja is megtalálható.

FORRÁSOK

András Ignác: Kápolna a falu felett. Kolozsvár, 2009.
András Ignác: Kászonszéki lélekharangok. Kolozsvár, 2015.
https://ersekseg.ro/hu/templom/1093

Kápolnák | Egyház, vallás | Kászon: Kaszonújfalu | Alcsík