2024. július  12., péntek, Izabella
   
Szent Miklós-templom
Szent Miklós-templom

Kászonújfalu temploma a település Ajnád nevezetű tízesében található.

Története

Kászonújfalu a legfiatalabb az öt település közül, melyek a kászoni medencét alkotják. Kászonaltíz köszségközponttól 6 km-re fekvő település legkorábbi írásos dokumentuma egy 1447-ben keltezett adománylevél. Középkori temploma nem volt, egyházközségileg Nagykászonhoz tartozott 1701-ig. Ebben az évben készült el a település kis fakápolnája, melyet a hagyomány szerint három helyi lakos: Kovács Miklós, Szabó Miklós és Tima Mikós épített. Kászonújfalú ekkor lett önálló egyházközség. A kis kápolna helyén pár évtized múlva kőtemplom épült, melyet 1768-ban kőtoronnyal láttak el. 1792-ben készült el a ma is álló templom, melyet Batthyány Ignác püspök szentelt fel 1796-ban. 1826-ban kijavították az épületen keletkezett, földrengés okozta károkat és magas kőkerítésel vették körül a templomot,ami szükség esetén védelmi célokat is szolgált.
A Szent Miklós-templom orgonája a neves orgonakészítő, Kolonics István munkája. A templom korábbi orgonája több ízben javításara szorult, nem működött. A helyiek a hírneves mestert kérték fel, hogy készítsen egy új orgonát templomuknak. 1886-ban készült el az orgona, a mester 178-ik alkotása volt a rajta található szöveg tanúsága szerint.
A templom 1800-as évek első felében felszentelt két harangját az I. világháborúban, az 1924-ben felszentelt három harang egyikét a II. világháborúban rekviráltak el. Főoltárát Szent Miklós tiszteletére szentelték fel, egy Szent Miklós-kép és egy Szent Miklós-szobor díszíti. Búcsúünnepe december 6-án, Szent Miklós napján van.
Kászonújfaluban Nagyboldogasszony tiszteletére kápolna épült 1886-ban. A település fölé emelkedő kápolnát sírkert veszi körül, oltárát egy 1742-ben készült Szűz Mária mennybemenetelét ábrázoló kép díszíti. A képen szerplő évszám arra utal, hogy már korábban létezett egy fakápolna ezen a helyen.

FORRÁSOK

Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek – A középkori erdélyi püspökség templomai. I.köt. Kolozsvár, 1996.

András Ignác: Kápolna a falu felett. Kolozsvár, 2009.

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a huszadik század végén. Csík-, Kászon- és Gyergyószék. Budapest, 2000.
András Ignác: Kászonszéki lélekharangok. Kolozsvár, 2015.
https://ersekseg.ro/hu/templom/1093

Vártemplomok, templomok | Egyház, vallás | Kászon: Kaszonújfalu | Alcsík