2024. május  18., szombat, Erik
   
A kászoni oktatás
A kászoni oktatás
Története

A Keleti-Kárpátok legkisebb medencéjében, a Kászoni- medencében öt település alakult ki. Kászonszék falvai: Impér, Altíz és Feltíz (Nagykászon), Jakabfalva és Újfalu. A földrajzilag, gazdaságilag és társadalmilag zárt vidék gazdag hagyományokkal rendelkezik, a múltban határőrségi szolgálatot látott el.

A kászonszéki oktatás kezdete több évszázadra nyúlik vissza.  A székelyek életében a katonáskodás mellett fontos szerepe volt a vallásos életnek. A települések kialakulásával egyidőben építtették a templomokat, szervezték meg a plébániákat, melyek a szellemiség központjai voltak. Korabeli feljegyzések szerint a legrégebbi kászoni településen, Impéren már 1330 körül létezett  plébánia és templom. Az intézményes oktatással kapcsolatos legrégebbi feljegyzés az 1614-es lustrában található, melyben Czyky Jstvan Deak neve mellett a schola mester bejegyzés szerepel, Kászonimpér településen.

Az elkövetkező évekből fennmaradt bejegyzések tanúsága szerint az akkor már három településből álló Nagykászonban (Impér, Altíz, Feltíz) beindult az oktatás, több iskolamester tevékenykedett.

A kászoni medence legrégebbi iskolaépülete az 1874-ben elkészült kászonimpéri iskola. Északi oldalán ma is olvashatjuk az alábbi szöveget: „TUDOMÁNY S ERÉNY DÍSZÉRE 1874 NAGYKÁSZONI RÓMAI KATOLIKUS NÉPISKOLA”. Idővel a három nagykászoni település (Impér, Altíz, Feltíz) önállósodott, saját oktatási intézménnyel rendelkezett. Kászonfeltízen 1912-ben épült iskola, mely római katolikus felekezeti népiskolaként működött egészen 1948-ig. A kászonaltízi iskola  1979-ben épült. Az intézményt 1990-ben a medence neves szülöttjéről, Dr. Lukács Mihály pap-tanárról nevezték el. Az iskola napjainkban a kászoni medence oktatási intézményeinek központi szerepét látja el.

Feljegyzések szerint Kászonújfaluban 1854-ben fából készült új kántori lak és iskola létesült, mivel 1849-ben leégtek a régi épületek.   A település ma is működő iskolája 1875-ben készült el. Az intézmény 1990-ben Tuzson János őrnagy nevét vette fel. Kászonjakabfalván feljegyzések szerint létezett iskola az 1800-as években. A napjainkban működő iskolát 1903-ban létesítették, mely állami intézményként működött. 2002-ben az iskola felvette dr. Pataki József Kászonjakabfalván született történész nevét. A Dobolyban élő román közösség 1904-től részesült oktatásban.

A kászoni-medence több neves személyiség szülőhelye, az oktatás terén kiemelkedő dr. Lukács Mihály pap-tanár személyisége. Dr. Lukács Mihály Kászonfelsőfaluban született 1678. július 25-én. Tanulmányait szülőfalujában kezdte, majd 1691-től Csíksomlyón, a ferencesek iskolájában folytatta. 1700-1702 között filozófiát tanult Szombathelyen a Pazmaneumban, majd Bécsben doktorált. 1703-ban pappá szentelték. Előbb Felcsíkon, majd Alcsíkon szolgált, 1717-től Csík, Gyergyó és Kászonszék főesperese lett. 1730-ban halt meg, végrendeletében meghagyta, hogy vagyonából létesítsenek egy bentlakásos nevelőintézetet a Csíksomlyón tanuló diákok részére. A bentlakás 1727-ben készült el és egészen 1930-ig működött.

A kászoni oktatás 400. évfordulóját 2014-ben ünnepelték Kászonaltízen. A kászonaltízi dr. Lukács Mihály iskolában emléktáblát lepleztek le és András Ignác helytörténész bemutatta a Tudomány s erény díszére – Lapok a kászonszéki oktatás 400 éves történetéből c. kötetét.

FORRÁSOK

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a huszadik század végén. Csík-, Kászon- és Gyergyószék. Budapest, 2002.

András Ignác: A kőkerten túl. Kolozsvár, 2009

András Ignác: Kápolna  a falu felett. Kolozsvár, 2009.

András Ignác: Tudomány, s erény díszére. Kolozsvár, 2014.

https://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/negyszaz-eves-a-kaszoni-oktatas

Iskolák | Kulturális intézmények | Egyház, vallás | Kászon: Kászonaltíz, Kászonfeltíz, Kászonimpér, Kászonjakabfalva, Kaszonújfalu | Alcsík