2024. május  18., szombat, Erik
   
Aprószentekelés (Nagykászon)
Aprószentekelés (Nagykászon)

Az aprószentekelés a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó ma is élő hagyomány.

Története

A karácsonyi ünnepkörhöz tartozó aprószentekelés ma is élő hagyomány Erdélyben. A különböző tájegységek más-más formáját őrzik az ősi népszokásnak. December 28-án fiúk, legények vagy házasemberek járnak házról-házra, bőséget, egészséget és szerencsekívánó rigmusokat mondanak, közben jelképesen megvesszőzik a lányokat, asszonyokat. A vessző lehet nyírfa, meggyfa vagy termőág. A vesszőzőket megvendégelik a háziak, aprópénzt is adományoznak.

Nagykászonban régen a katonasorban levő legények jártak aprószentekelni. A települések elszigeteltsége miatt ezen a vidéken archaikusabb formájában maradt fenn a szokás. A részt vevő legények december 27-én fiatal nyírfaágat vágtak, összefonták azt, hegyére virágot tűztek. Estefelé a több csoportban szerveződőtt fiatalok az általuk megválasztott királynál gyűlekeztek, megbeszélték a sorrendet, kiválasztották a népdalokat. A legények népviseletbe öltöztek, a királyi tisztséget a mellen keresztbe kötött fehér és piros szalag jelezte.

Az aprószentekelők pontosan éjjel 12 órakkor indultak útnak, minden házhoz elmennek, ahová beengedik őket. A lányok ébren várakoztak és fogadták  az aprószentelőket, különben csúfolódás tárgyává váltak. A legények a leányos házhoz érkezve énekelni kezdtek, bebocsájtást kérve. A lány villanyt gyújtott, jelezve, hogy szívesen látja a vendégeket. A házba belépve a király verset mondott, a legények megvesszőzték a lányt.  Végül a háziak megvendégelték az aprószentelőket, közben a lány színes szalagokat kötött a vesszőkre. A szalagok színe a lány vonzódását jelezte a legény felé.

A csoportok éjjel végigjárták az egész falut, ha egy háznál nyitva találták a kaput, megvárták, amíg a bennt levő  csoport kijön. Reggel az aprószentelők misén vettek részt. Itt derült ki, hogy ki a legény a talpán, ugyanis aki dülöngélt, netán elaludt a szertartás közben, azt megszólták, gyenge „katonának” tartották. A mise után a legények a király házához mentek és tovább mulatoztak.

A katonaság megszűnésével kevesebben éltetik e szokást. Napjainkban december 28-án, napközben járnak a legények aprószentekelni,  14 éves kortól kezdődően.  A lányok többnyire csoportokba verődve, egy-egy háznál fogadják a hagyományos énekeket, verseket előadó legényeket. A vesszőzés után megvendégelik az aprószentelőket.

FORRÁSOK

Helyi hagyományok, szokások | Kászon: Kászonaltíz, Kászonfeltíz, Kászonimpér | Alcsík